Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Archiwum News - Przystań Siemiany

 W połowie grudnia 2010 roku doszło do podpisania dokumentów pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie a Wójtem Gminy Iława Panem Krzysztofem Harmacińskim, finalizujących dodatkowe dofinansowanie z pieniędzy unijnych na budowę ekologicznej przystani żeglarskiej Eko-Mariny w Siemianach.

Planowany koszt budowy przystani Eko-Mariny w Siemianach, szacowany jest na około 3,5 miliona złotych, w tym 76,81% dofinansowany z RPO Warmia-Mazury. Budowa powinna być ukończona w maju 2012 r. Przystań zlokalizowana będzie na obecnym  polu namiotowym w Siemianach.

W ramach projektowanych prac zostanie wybudowany budynek główny przystani żeglarskiej z drogą dojazdową, oświetleniem oraz z wieżą obserwacyjną.

Na terenie Eko-Mariny w Siemianach powstanie nowy pomost pływający dla 30 jachtów z dostępem do mediów (prąd) o szerokości 3 metrów w kształcie litery "T” . Wybudowana zostanie także altana, która będzie służyła do prowadzenia zajęć szkolno-edukacyjnych z ekologii, przyrody oraz żeglarstwa.
Na wyposażeniu Eko-Mariny w Siemianach będzie stacja podciśnieniowa do odbioru nieczystości z jachtów, wiata śmietnikowa, pomieszczenia do slipowania i naprawy jachtów oraz budynek szatni i sanitariatów.

W budynku głównym przystani na dolnej kondygnacji, mieścić się będą umywalnie z natryskami, toalety oraz zewnętrzny punkt do mycia naczyń.

W tej części budynku umiejscowiony będzie punkt pierwszej pomocy medycznej, podnośnik i punkt naprawy jachtów. Na górnej kondygnacji zaprojektowano pomieszczenia administracyjne (bosmanat i salę wykładową z sanitariatami) oraz pralnię. Wzdłuż elewacji od strony jeziora zaprojektowano taras prowadzący do platformy obserwacyjnej.

Redakcja Eko-Mazurymariny.pl, 05.08.2011 r.

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl