Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Projekt inwestycyjny przystani

 Opis funkcjonalności EKO – Mariny.
    


Ekomarina będzie częścią systemu turystycznego Mrągowa. Projekt wpłynie na rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Zwiększy się również bezpieczeństwo na plaży oraz zmniejszy się emisja szkodliwych substancji, oraz poprawią się warunki żeglowania.   
  
Ekomarina nada plaży miejskiej nowe funkcje. Powstanie slipu, którego do tej pory nie było oraz pływający pomost z trapami i odnogami cumowniczymi to propozycja dla żeglarzy i osób lubiących sporty wodne. Duży wpływ na funkcjonalność tego terenu będzie miało powstanie budynku bosmanatu, w którym mieścić się będzie centrum edukacji ekologicznej. To oferta dla osób o zainteresowaniach proekologicznych i środowiskowych. W pomieszczeniach budynku bosmanatu realizowane będą wystawy. Obiekt udostępniany będzie nieodpłatnie organizacjom pozarządowym, typu non profit, dzięki czemu plaża miejska będzie nowym centrum kultury w Mrągowie. 

Oferta turystyczna i gospodarcza Mariny.
Mrągowo posiada bardzo dobrą pozycję turystyczną na mapie Polski dlatego miasto kładzie nacisk na rozwój turystyki. Do najważniejszych działań w tym obszarze należy zaliczyć rozwój nowych produktów turystycznych, wspieranie nowych form turystyki oraz rozbudowę infrastruktury rekreacyjno – sportowej. Poprzez wybudowanie ekomariny na terenie miasta podniesie się jakość świadczonych usług turystycznych w szczególności wodnych. Region wypromowany zostanie jako miejsce przyjazne, bezpieczne i czyste ekologicznie.
Nie bez znaczenia wybrano ekomarinę jako nowy produkt turystyczny. Mrągowo jest miastem, w którym płynie rzeka Dajna, tworząca szlak wodny Wierzbowo – Mrągowo – Święta Lipka. Dajna łączy jezioro Wierzbowskie, Czos, przy którym powstaje ekomarina, oraz jezioro Czarne. Jest to bardzo malowniczy odcinek. Realizacja ekomariny wpłynie na rozwój szlaku kajakowego, który do tej pory stanowił niszową ofertę turystyczną. Przy jeziorze Czos organizowane są międzynarodowe festiwale, z których słynie miasto. Najbardziej znany jest „Piknik Country”, Kabareton oraz Festiwal Kultury Kresowej.
Ekomarina realizowana jest przy ul. Jaszczurcza Góra, która stanowi centrum turystyczne Mrągowa. Jest tam rozbudowana baza noclegowa o wysokim standardzie, plaża miejska z pomostami, wypożyczalnia sprzętu wodnego i strzeżone kąpielisko obok którego znajduje się druga ogólnodostępna plaża. W bliskiej odległości wybudowane jest miasteczko turystyczno – rozrywkowe Mrongoville. Atrakcyjność miejsca, w którym powstaje ekomarina ma ogromne znaczenie dla rozwoju turystyki w tym regionie. Ekomarina będzie nowym źródłem rozwoju dotychczasowej oferty turystycznej w szczególności wodnej oraz gospodarczej miasta. Z ekomariny skorzystają mieszkańcy, turyści a także inwestorzy zewnętrzni. Projekt wpływa na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej terenów znajdujących się w pobliżu ekomariny. Przy tak zagospodarowanym miejscu wzrasta wartość działek sąsiednich oraz opłacalność realizowania przedsięwzięć przez podmioty gospodarcze. Tereny przy ekomarinie można przeznaczyć na rozbudowę działalności turystycznej, handlowej, gastronomicznej.

Ekomarina będzie przede wszystkim nową ofertą turystyczną dla żeglarzy i kajakarzy. Przystań żeglarska wyposażona będzie w bogatą infrastrukturę, która ma służyć mieszkańcom i turystom. Poprawią się warunki sanitarne, udostępnione zostaną natryski oraz WC. Infrastrukturę wodną stanowić będzie utwardzone nabrzeże, pływający pomost z trapami i odnogami cumowniczymi oraz slip, czyli miejsce do wyciągania łodzi wraz z wyciągarką. Ekomarina wpłynie na poprawę oferty turystycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa na plaży oraz ochronę środowiska. Obiekt wyposażony zostanie w sprzęt i stanowiska dla ratowników. Nowa oferta turystyczna to także budynek, w którym funkcjonować będzie centrum edukacji ekologicznej. Przyjezdni oraz mieszkańcy Mrągowa będą mogli uczestniczyć w szkoleniach oraz wystawach organizowanych w centrum. Udzielane będą im również porady z zakresu środowiska oraz bezpieczeństwa nad wodą.

Opis prac inwestycyjnych/budowlanych Mariny.

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej infrastruktury i przystosowaniu jej dla potrzeb przystani żeglarskiej. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 30.12.2010 r. W pierwszym kwartale prac budowlanych wykonano roboty rozbiórkowe. Rozpoczęto również prace przy budynku bosmanatu oraz roboty sanitarne obejmujące prace przy budowie kanalizacji deszczowej. W pierwszym etapie prac wykonano również część robót elektrycznych oraz drogowych. Termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu planowany jest na 27.12.2011 r.


Źródło: Referat Planowania Przestrzennego, Budownictwa i Inwestycji -Urząd Miejski w Mrągowie
Kamil Rozberg, 15.06.2011 r.

Zdjęcia

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl