Logo do druku

Ekologiczne przystanie jachtowe na Warmii i Mazurach

Klauzula RODO

                                                         KLAUZULA INFORMACYJNA

Obowiązek Informacyjny w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą Zgodnie i w związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych  Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Mazury Air Travel Sp. z o.o. z siedzibą w (12-100) Szczytnie przy ul. Bohaterów Września 1939r. 7.

2.  Kontakt do Administratora Danych Osobowych Firmy Mazury Air Travel Sp. z o.o., który dba o nadzór danych osobowych w serwisie www.eko-mazurymariny.pl –kontakt e-mail: travel@mazuryairtravel.pl

3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
     3.1.   Wykonywania i zawierania Umów zgodnych z poprawną jakością usług, zleconych przez osobę która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia PE). Przetwarzanie i publikacja danych dotyczy panelu Ogłoszeń gdzie osoba dobrowolnie wprowadziła dane.
      3.2.    Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia PE).
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą widoczne tylko w panelu ogłoszeń, po dobrowolnym wprowadzeniu przez osobę dodającą ogłoszenie. Nie będą przetwarzane i nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Pani/Pana dane osobowe po przesłaniu przez formatkę kontakt nie będą przetwarzane oraz udostępniane innym odbiorcom.
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 

Wypożyczalnie

 

Komunikaty WOPR

więcej komunikatów >>>

"Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013"

Grafika - Studio proGRAF
Realizacja: 4hosting.pl